Hôm nay Hội Thánh ca mừng

Trần hoàn Thiên Quốc tưng bừng hoan ca.

Hát mừng Thánh Mác – đa – la

Được chung phần phúc với Cha trên Trời.

 

Bước theo chân Chúa chẳng rời

Một tình yêu mến một đời dấn thân.

Một lòng cương quyết canh tân

Khi người đón lấy lòng nhân từ Thầy.

 

Một chiều lặng lẽ ngất ngây
đồi vàng hiu hắt áng mây đượm sầu.

Đứng nhìn ngọn giáo đâm thâu

Nước hòa với máu khởi đầu yêu thương.

 

Hôm nay vội vã lên đường

Đến thăm mồ Chúa mờ sương sáng ngày.

Tâm hồn bỗng chốc mê say

Vì Thầy hiện đến đúng ngay bên mình.

 

Từ nay quyết chí tận tình

Rao truyền Lời Chúa hy sinh chẳng màng.

Quê Trời hưởng phúc thanh nhàn

Xin ơn Chúa xuống bình an cho đời.

 

Nắng Hạ

Đệ tử TD. Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment