Cầu Nguyện 15 ngày với Cha Moye

Tác giả : Hội Dòng SPP Thể loại : Tài Liệu HD

Cùng quý Chị em trong Chúa Quan Phòng, quý bạn hữu và hội viên của Chúa Quan Phòng, quý họ hàng thân thuộc do kinh nghiệm nguyên lai. 

Cha Moyë cầu cho độc giả 

Lạy Chúa, xin ban cho những ai sẽ đọc những dòng này,

được ơn soi sáng… ơn sức mạnh để thực hành.

Lạy Trinh Nữ Chí Thánh, là Mẹ Thiên Chúa,

Mẹ ân sủng và từ bi,

xin cho tất cả những ai sẽ đọc những dòng này,

được những ơn mà Chúa Giêsu, Con Mẹ,

đã đổ tràn đầy trên Mẹ…

để chúng con yêu mến Người hết lòng

như Mẹ yêu mến Người vậy,

để chúng con luôn kết hợp với Người,

và theo Người tới chân Thập giá như Mẹ xưa kia.

(cf. DG I,X – XI) 

 

Cám ơn những chị em đã cộng tác với chúng tôi bằng nhiều hình thức để cuốn sách này được hình thành, đặc biệt quý chị : Cécile, Claude-Marie, Denise, Elisabeth, Odile và Blandine.