Hiến Pháp

Tác giả : Hội Dòng SPP Thể loại : Tài Liệu HD

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Trong tinh thần của Công Đồng Vaticanô II, sau Tổng Tu Nghị canh tân và thích nghi, được tổ chức theo lời mời gọi của Giáo hội. Soeur Marcelle Hinterlang, vào năm 1970, giới thiệu quyển LUẬT SỐNG mới của Nữ tu Chúa Quan Phòng. Được thử nghiệm và được sống trong nhiều năm, LUẬT SỐNG đã đổi mới cách sâu xa năng động của Hội Dòng. 

Khi thời gian thử nghiệm chấm dứt, Soeur Micheline Turon cũng không thể cho soạn thảo Hiến Pháp mới mà không có sự tham gia hữu hiệu của tất cả các Nữ tu Chúa Quan Phòng trên những lục địa khác nhau. Sự ra đời chậm trễ của quyển sách này là dấu chứng của một lòng khao khát liên đới và huynh đệ sâu đậm giữa tất cả chúng ta. 

Như thế LUẬT SỐNG, được Tổng Tu Nghị chấp nhận ngày 09 tháng 08 năm 1992 và được Sắc Lệnh Tòa Thánh phê chuẩn ngày 25 tháng 03 năm 1993, là năm mừng Lễ Giỗ lần thứ 200 của Cha Gioan Martinô MOYË, hẳn thật là công trình của tất cả Nữ tu CHÚA QUAN PHÒNG Portieux ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. 

Được thấm nhuần cách mãnh liệt tinh thần của Đấng Sáng Lập, LUẬT SỐNG nói lên kinh nghiệm chung đã sống từ nhiều năm qua. LUẬT SỐNG cũng diễn tả những gì chúng ta được mời gọi sống theo CHÂN ĐỨC KITÔ  và theo Cha Gioan Martinô Moyë trong thế giới hôm nay, không phân biệt xứ sở, sứ mệnh, tuổi tác và hoàn cảnh sống. 

Lãnh nhận LUẬT SỐNG là một thời gian ân sủng và là một nhân tố hiệp nhất mạnh mẽ cho Hội Dòng chúng ta. LUẬT SỐNG là một lối diễn tả giao ước của Chúa với chúng ta, đồng thời cũng là lối diễn tả giao ước giữa chị em chung quanh cùng một dự án, để cùng nhau thực hiện sứ mệnh cách tốt hơn trong Giáo Hội và trong thế giới. 

Khởi đầu thiên niên kỷ thứ III, LUẬT SỐNG trợ lực, nâng đỡ và động viên chúng ta, để tìm kiếm và đi theo những con đường mới mà Chúa Thánh Thần mở ra cho chúng ta, và để đáp ứng cách tốt đẹp hơn những nhu cầu hiện tại của thế giới đang biến đổi.

Bằng một đời sống đơn sơ, nghèo khó, khiết tịnh và hoàn toàn phó thác cho Chúa Quan Phòng, chúng ta dấn thân chống lại những thách thức của sự bất công, sự làm mất tình người và thực hiện công việc giáo dục và thăng tiến con người.

Để cho Thiên Chúa được vinh quang hơn và tha nhân được cứu rỗi, đặc biệt là người trẻ, chúng ta vận dụng mọi khả năng để thực hiện kế hoạch của lòng thương xót Chúa trên thế giới, nơi chúng ta được sai đến. 

Trong cộng đoàn tông đồ, chúng ta cùng chung trách nhiệm về DỰ ÁN của Hội Dòng. Linh đạo tông đồ của cha Gioan Martinô Moyë biến chúng ta thành những người “tỉnh thức”. Linh đạo này làm cho ta trở thành những dụng cụ của “Kế hoạch của lòng thương xót Thiên Chúa trên cả vũ trụ” (x.Eph.1) mà Đức Kitô Giêsu thành Nazareth đã đảm nhận và biến đổi cái thực tại cách sung mãn trong mầu nhiệm Nhập Thể của Ngài. 

Ước gì LUẬT SỐNG là dịp để chúng ta canh tân trong tinh thần bậc sống của chúng ta!

Chúng ta thật có phúc vì được mời gọi sống trong niềm vui đời sống của Nữ tu Chúa Quan Phòng!

Như thế, cùng với cha Gioan Martinô MOYË, chúng ta có thể tạ ơn Chúa về mọi điều, chúc tụng Ngài, ca ngợi Ngài, thờ lạy Ngài, yêu mến Ngài trong mọi sự, vì chỉ mình Ngài làm nên tất cả. 

 

Portieux, ngày 25 tháng 12 năm 1993

Bề trên Tổng quyền

    Soeur Marie Claude FAURE