Nghi Thức Thánh Lễ

Tác giả : Hội Dòng SPP Thể loại : Tài Liệu HD

Đây là quyển nghi thức Thánh Lễ được làm bằng 3 ngôn ngữ chính: Pháp - Việt - Anh, và có kèm theo một vài  phần nhỏ của tiếng Trung Quốc, Campuchia và Nhật, để chúng ta có thể sử dụng trong những Thánh Lễ mang tính Quốc Tế của Hội Dòng.