Mừng kỷ niệm ngày Cha Á Thánh Gioan Martino Moye Thụ phong Linh Mục (09.03), ngày mà Tổng Tu Nghị năm 2016 đãấn định: “cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Hội Dòng”. Trong tinh thần đó, chị em trong các nhóm của Tỉnh Dòng Tây Nguyên đã quy tụ về Mừng Lễ Cha và cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Hội Dòng và đây là đôi dòng tâm tư được đúc kết lại từ những giờ cầu nguyện. 

1./Tinh thần cầu nguyện là điểm đặc trưng đầu tiên của cộng đoàn vàcầu nguyện cho “Sự Hiệp Nhất” là điều trước hết và trên hết của một tập thể Dòng tu được mời gọi.Chúa Giêsu đã khao khát, Ngài tha thiết cầu nguyện cho tất cả chúng ta được nên một trong Ngài: dù khác nhau nhưng mỗi người là duy nhất, là cao quý và cùng nhau chúng ta sống hiệp nhất cho vinh quang Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cảm nếm được nỗi khao khát về sự hiệp nhất của Chúa Giêsu. 

Mặt khác, kinh nguyện giúp cho toàn thể cộng đoàn họp nhau tưởng nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa, nuôi dưỡng cho tình yêu đó được luôn sống động, làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong giây phút hiện tại và bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Khi cầu nguyện, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, và điều nầy sẽ làm cho mỗi thành viên vượt qua được những khác biệt hay những mâu thuẫn có thể có. Vậy con đường dẫn đến hiệp nhất là khi tất cả mọi thành viên cùng tìm và cùng cố gắng thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa trong Cộng đoàn, trong Tỉnh dòng và Hội Dòngchắc chắn sẽ được hiệp nhất. 

2./Điều gì làm cho đời sống tu sĩ thánh hiến của tôi được hiệp nhất với Thiên Chúa?

“Cha Gioan Martinô Moye yêu cầu chúng ta luôn kết hợp với Thiên Chúa và ngoan ngoãn theo tác động của ân sủng. Làm mọi sự trong Chúa và vì Chúa, trong Đức Giêsu Kitô. Tắt một lời, không ngừng chạy tới Ngài để được Ngài soi sáng và giúp đỡ cho trong mọi sự.” (LS 1.100).

- Nếu tôi quy tất cả cuộc sống về một hướng, thống nhất: tôi sống trong tình yêu, tìm Chúa và yêu Chúa trong mọi sự. Ngày nào tôi hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tôi và tất cả đều được tình yêu bao bọc, đời tôi thay đổi hẳn. Hãy tín thác cho tình yêu Thiên Chúa Quan Phòng và cảm nếm lòng thương xót của Ngài dành cho từng người trong chúng ta. 

3./ Điều gì làm nên sự hiệp nhất trong các cấp cộng đoàn, tỉnh dòng và hội dòng?

 “Trong Hội Dòng chúng ta, điều làm nên sự hiệp nhất chính là đặc sủng, mà Đấng Sáng Lập đã để lại: “Thực Hiện kế hoạch Lòng Thương Xót của Chúa” trong tinh thần bốn nhân đức căn bản. (VK TTN, Hiệp nhất trong Hội dòng, Xác Tín).

Hiệp nhất là ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại để ca khen tình thương Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và là nguyên lý mọi điều thiện hảo; Nhớ lại để tiếp tục sống tâm tình biết ơn và tạ ơn Chúa vì món quà hiệp thông, hiệp nhất này. Xin Chúa thương nâng đỡ, đồng hành và ban cho mỗi người chúng con ơn khát khao sống tinh thần hiệp nhất. 

4./ Đâu là những khó khăn cản trở con đường hướng tới hiệp nhất trong các cộng đoàn, tỉnh dòng và hội dòng? 

Đây là một vài lời Cha dạy trong sách hướng dẫn, chúng ta cùng dừng lại suy nghĩ: 

- Điều làm hư hỏng cả những tổ chức thánh thiện nhất, đó là tính tìm lợi ích riêng… Vì vậy các con hãy quan tâm đến những lợi ích của Đức Giêsu Kitô như Cha đã từng nói: Chẳng thà người ta lấy mất quả tim của các con hơn là lấy mất nhiệt thành và lòng yêu mến của các con đối với lợi ích của Chúa Cứu Thế. (HD 138). 

- Các con hãy đoàn kết trong đức Ái. Giữa các con đừng có chia rẽ, đố kỵ, ganh ghét, chỉ trích, than trách kêu ca. Các con hãy cầu nguyện cho nhau. (HD 201). 

- Các con hãy khuyến khích nhau và noi gương những người nào mà các con thấy có những gì tốt… (HD 245) 

Thật là phong phú cho Hội Dòng và cho Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên, một môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ: phong tục khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau, cách ứng xử khác nhau, cách ăn uống và nếp suy nghĩ cũng khác nhau…Điều này trở nên một thách đố và chính sự khác biệt này làm cho gia đình Hội Dòng và Tỉnh dòng trở nên phong phú.Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn hơn, biết quan sát và lắng nghe; đồng thời xin cho chúng con biết tôn trọng sự khác biệt không chỉ là tôn trọng nền văn hóa khác mà chính là sự tôn trọng cá nhân_ đây là người chị em cùng một Cha, đây là người chị em cùng chia sẻ một đoàn sủng – một DỰ ÁN mà mỗi người đều có trách nhiệm phải bảo tồn và phát triển. 

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con đến với nhau chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt của mình, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, biết can đảm loại bỏ thái độ lãnh đạm, ghen ghét, tính nghi ngờ và sự chia rẽ tiềm ẩn nơi chúng con. 

Xin cho tất cả chúng con được gặp nhau trong Chúa. Chúa đã cầu xin cho hết mọi môn đệ của Chúa được hoàn toàn nên một như Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa. Xin cho chúng con cảm thấy đau đớn trước sự phê bình, chỉ trích, thói nói xấu, tìm thông tin không tốt về người mình không ưa thích. Xin Chúa ban cho chúng con quả tim thịt mềm của Chúa, trái tim của yêu thương, sự bình an và  hiệp nhất của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

“Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.” 

Vp.TD Tây Nguyên tổng hợp

Mừng kỷ niệm ngày Cha Á Thánh Gioan Martino Moye Thụ phong Linh Mục (09.03), ngày mà Tổng Tu Nghị năm 2016 đãấn định: “cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Hội Dòng”. Trong tinh thần đó, chị em trong các nhóm của Tỉnh Dòng Tây Nguyên đã quy tụ về Mừng Lễ Cha và cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Hội Dòng và đây là đôi dòng tâm tư được đúc kết lại từ những giờ cầu nguyện. 

1./Tinh thần cầu nguyện là điểm đặc trưng đầu tiên của cộng đoàn vàcầu nguyện cho “Sự Hiệp Nhất” là điều trước hết và trên hết của một tập thể Dòng tu được mời gọi.Chúa Giêsu đã khao khát, Ngài tha thiết cầu nguyện cho tất cả chúng ta được nên một trong Ngài: dù khác nhau nhưng mỗi người là duy nhất, là cao quý và cùng nhau chúng ta sống hiệp nhất cho vinh quang Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cảm nếm được nỗi khao khát về sự hiệp nhất của Chúa Giêsu. 

Mặt khác, kinh nguyện giúp cho toàn thể cộng đoàn họp nhau tưởng nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa, nuôi dưỡng cho tình yêu đó được luôn sống động, làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong giây phút hiện tại và bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho thế giới. Khi cầu nguyện, chúng ta cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, và điều nầy sẽ làm cho mỗi thành viên vượt qua được những khác biệt hay những mâu thuẫn có thể có. Vậy con đường dẫn đến hiệp nhất là khi tất cả mọi thành viên cùng tìm và cùng cố gắng thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa trong Cộng đoàn, trong Tỉnh dòng và Hội Dòngchắc chắn sẽ được hiệp nhất. 

2./Điều gì làm cho đời sống tu sĩ thánh hiến của tôi được hiệp nhất với Thiên Chúa?

“Cha Gioan Martinô Moye yêu cầu chúng ta luôn kết hợp với Thiên Chúa và ngoan ngoãn theo tác động của ân sủng. Làm mọi sự trong Chúa và vì Chúa, trong Đức Giêsu Kitô. Tắt một lời, không ngừng chạy tới Ngài để được Ngài soi sáng và giúp đỡ cho trong mọi sự.” (LS 1.100).

- Nếu tôi quy tất cả cuộc sống về một hướng, thống nhất: tôi sống trong tình yêu, tìm Chúa và yêu Chúa trong mọi sự. Ngày nào tôi hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tôi và tất cả đều được tình yêu bao bọc, đời tôi thay đổi hẳn. Hãy tín thác cho tình yêu Thiên Chúa Quan Phòng và cảm nếm lòng thương xót của Ngài dành cho từng người trong chúng ta. 

3./ Điều gì làm nên sự hiệp nhất trong các cấp cộng đoàn, tỉnh dòng và hội dòng?

 “Trong Hội Dòng chúng ta, điều làm nên sự hiệp nhất chính là đặc sủng, mà Đấng Sáng Lập đã để lại: “Thực Hiện kế hoạch Lòng Thương Xót của Chúa” trong tinh thần bốn nhân đức căn bản. (VK TTN, Hiệp nhất trong Hội dòng, Xác Tín).

Hiệp nhất là ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại để ca khen tình thương Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và là nguyên lý mọi điều thiện hảo; Nhớ lại để tiếp tục sống tâm tình biết ơn và tạ ơn Chúa vì món quà hiệp thông, hiệp nhất này. Xin Chúa thương nâng đỡ, đồng hành và ban cho mỗi người chúng con ơn khát khao sống tinh thần hiệp nhất. 

4./ Đâu là những khó khăn cản trở con đường hướng tới hiệp nhất trong các cộng đoàn, tỉnh dòng và hội dòng? 

Đây là một vài lời Cha dạy trong sách hướng dẫn, chúng ta cùng dừng lại suy nghĩ: 

- Điều làm hư hỏng cả những tổ chức thánh thiện nhất, đó là tính tìm lợi ích riêng… Vì vậy các con hãy quan tâm đến những lợi ích của Đức Giêsu Kitô như Cha đã từng nói: Chẳng thà người ta lấy mất quả tim của các con hơn là lấy mất nhiệt thành và lòng yêu mến của các con đối với lợi ích của Chúa Cứu Thế. (HD 138). 

- Các con hãy đoàn kết trong đức Ái. Giữa các con đừng có chia rẽ, đố kỵ, ganh ghét, chỉ trích, than trách kêu ca. Các con hãy cầu nguyện cho nhau. (HD 201).

- Các con hãy khuyến khích nhau và noi gương những người nào mà các con thấy có những gì tốt… (HD 245) 

Thật là phong phú cho Hội Dòng và cho Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên, một môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ: phong tục khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau, cách ứng xử khác nhau, cách ăn uống và nếp suy nghĩ cũng khác nhau…Điều này trở nên một thách đố và chính sự khác biệt này làm cho gia đình Hội Dòng và Tỉnh dòng trở nên phong phú.Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn hơn, biết quan sát và lắng nghe; đồng thời xin cho chúng con biết tôn trọng sự khác biệt không chỉ là tôn trọng nền văn hóa khác mà chính là sự tôn trọng cá nhân_ đây là người chị em cùng một Cha, đây là người chị em cùng chia sẻ một đoàn sủng – một DỰ ÁN mà mỗi người đều có trách nhiệm phải bảo tồn và phát triển. 

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con đến với nhau chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt của mình, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, biết can đảm loại bỏ thái độ lãnh đạm, ghen ghét, tính nghi ngờ và sự chia rẽ tiềm ẩn nơi chúng con. 

Xin cho tất cả chúng con được gặp nhau trong Chúa. Chúa đã cầu xin cho hết mọi môn đệ của Chúa được hoàn toàn nên một như Chúa ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa. Xin cho chúng con cảm thấy đau đớn trước sự phê bình, chỉ trích, thói nói xấu, tìm thông tin không tốt về người mình không ưa thích. Xin Chúa ban cho chúng con quả tim thịt mềm của Chúa, trái tim của yêu thương, sự bình an và  hiệp nhất của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

“Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.”

 

Vp.TD Tây Nguyên tổng hợp

Comments powered by CComment