Qúy chị em trong cộng đoàn

Các em nội trú dân tộc trong ban giúp lễ

Quý chị em đi tham quan, giải trí sau một năm làm việc.

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment