Cùng tạ ơn Chúa với 6 chị em Tân Vĩnh Khấn thuộc Tỉnh Dòng Tây Nguyên vừa tuyên khấn trọn đời ngày 11/12/2020. Thánh lễ được tổ chức lúc 6 giờ tại Giáo Xứ Tân Hương - Giáo Phận Kotum do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục chính tòa của Giáo Phân Kotum,  chủ tế.

Do tình hình dịch bệnh nên Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí gia đình, không có khách mời, chỉ có chị em trong Tỉnh Dòng và gia đình tham dự. Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí ấm cúng, thân tình và thật trang nghiêm, sốt sắng. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng quý chị em Tân Vĩnh Khấn trong bước đường mới. 

Danh sách các chị Tân Vĩnh Khấn:

1. Sr Maire - Benoite PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

2. Sr Marie - Bernard NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN

3. Sr Marie - Carole TRẦN THỊ HIÊN

4. Sr Marie - Célestina Y GIẤY

5. Sr Marie - Carola VÕ THỊ THÙY TRANG

6.  Marie - Désiré NGUYỄN THỊ THANH TÂN

Hình ảnh trong Thánh Lễ

Xin bấm vào đây xem hình tiếp theo. 

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment