Từ ngày 23 đến 26/10/2020, quý chị trưởng các cộng đoàn, và quý chị em trong ban huấn luyện Tỉnh Dòng Tây Nguyên họp mặt tại cộng đoàn Đà Lạt. Cuộc họp mặt với mục đích sau:
 
+ Học hỏi, chia sẻ đời sống cộng đoàn, tình huynh đệ theo định hướng TTN 2016
+ Giữ lửa truyền thống văn hóa, đạo đức trong Tỉnh Dòng
+ Cầu nguyện cùng nhau nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Tây Nguyên
+Nhìn lại 3 năm qua, và định hướng cho 3 năm tới
 
Cuộc họp được diễn ra trong bầu khí thân tình, trách nhiệm, mỗi chị em đều cố gắng đóng góp phần mình để phát triển Tỉnh Dòng theo đường hướng chung của Hội Dòng. Nguyên xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng quý em chị trong mọi sứ vụ mà Hội Dòng trao phó.
 
 
Hình ảnh chị em trong ngày họp mặt:
 
 
Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên
 
 
 
 
 

Comments powered by CComment