Mỗi năm quý soeurs khấn sinh được dành thời gian riêng để bồi dưỡng thêm về đời sống thiêng liêng, những kỷ năng đạo và đời. Nhằm giúp quý soeurs có đủ năng lượng, có đủ khả năng để đáp ứng được nhu cầu thực tại trong môi trường quý soeurs phục vụ.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học:

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment