Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa, TD Tây Nguyên kính báo Thánh Lễ tiên khấn cho 7 em Tập Sinh Năm II. Thánh Lễ sẽ được cử hành ngày 6.08. 2020, tại Giáo Xứ Thanh Hương - Bà Rịa - Vũng Tàu. Xin cầu nguyện cho các em được nhiều ơn Chúa, và chuẩn bị tâm hồn để nói lên cam kết của mình với Chúa thật sốt sắng. 

 

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment