"Một miếng khi đói, bằng một gói khi no"

Tình hình dịch bệnh đã làm cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh thật sự khốn cùng, bình thường kiếm miếng ăn đã là khó, nay lại càng khó hơn. Để giúp chia sẻ chút khó khăn với bà con nghèo nơi các chị đang phục tại Cộng Đoàn Ba Trinh, quý chị em nhận được một số gạo của quý ân nhân, nên các chị đã chia sẻ cho bà con mỗi người vài kí ăn qua ngày. Chị em cùng nhau đến thăm và trao gạo cho bà con, mong họ có được chút no lòng qua ngày.

Xin Chúa thương xót chúng con, xin cho dịch bệnh mau chấm dứt, xin cho bà con nhất là những người nghèo khó được bình an khỏe mạnh trong những lúc khó khăn này. 

Chuẩn bị các phần gạo để sẻ chia

Các chị đến thăm và chia sẻ với gia đình bà con

Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment