Hôm nay ngày Lễ Chúa Chiên lành cũng là ngày Giáo Hội dành riêng cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Cũng như nhiều Giáo Xứ khác, quý Cha và quý Dì ở Giáo Xứ Vị Thanh đã tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho ơn Thiên triệu cách đặc biệt. Một số em được mặc áo dòng của nhiều Nhà Dòng và Chủng viện để giới thiệu về các Hội Dòng khác nhau cho các em hiểu. Các em rất là dễ thương trong những bộ áo Dòng. Xin Chúa gieo trồng mầm ơn gọi trong các em nếu Chúa muốn.

Xin Chúa ban bình an cho Giáo Xứ, cho quý Cha, quý Dì và các em, xin Chúa khơi dậy mầm ơn gọi nơi các em, để có thê nhiều thợ gặt cho Giáo Hội.  

 

Các em chuẩn bị vào Nhà Thờ 

Giới thiệu các Hội Dòng khác nhau 

Các em múa chung một bài

Chụp hình kỷ niệm 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

CÁC TỈNH DÒNG

Hôm nay ngày 14.09.2023, Giáo hội mừng lễ suy tôn Thánh Giá, cũng là ngày mà Tỉnh dòng Chúa Quan...
          Ngày 08 tháng 09 năm...
Trong niềm vui của ngày lễ Sinh Nhật Đức...
Ơn gọi là một huyền nhiệm phát xuất từ sáng...

THÔNG TIN

4 sơ TD TÂY NGUYÊN được phép đi hành hương nhà Mẹ Portieux đã đến Paris Sr. M. Stephane Vũ Thị...

ƠN GỌI

Ngày 22.07.2023, Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ tổ chức ngày họp mặt ơn gọi dành cho các em...
Từ ngày 15-20/7/2023, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng...
Khóa ơn gọi hè với chủ đề: “SỐNG CÙNG GIÊSU”...
Như mùa hè hàng năm, năm nay chị em trong tu...

HUẤN LUYỆN

 Chuyến đi thực tế tại Giáo xứ Rạch Vọp của chị em chúng tôi là sự sắp xếp đặc biệt của Chúa qua...
Trung tâm bảo trợ xã hội Ân Phúc tọa lạc tại...
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan...
  “Những chiến sĩ Loan báo Tin Mừng mang...

SỨ MỆNH

“ Nguyện xin phúc lành trên trời xuống trên các con và trên trường của các con.” (HD. 225) Hôm...
Còn gì? Bạn nhìn thấy tôi mang một thứ...
Tôi gặp em trên đường sứ vụ và không sao...
Phục vụ trong lãnh vực y tế chăm lo sức khỏe...

BÀI VIẾT

 Trong cuộc sống, mỗi người đều có những ước mơ của riêng mình. Tôi cũng thế! Thật vậy, thời...
Con người là một hữu thể trong tương quan. Vì...
  Vô tình gặp một em và em ấy nói với tôi thế...
Thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm …. Dừng lại một...