Quý chị em Chúa Quan Phòng ở khắp nơi luôn dành thời gian để thăm viếng những người già yếu, đau bệnh, cô đơn ...khó nghèo ở nơi mình phục vụ. Các chị em nơi cộng đoàn Chàng Ré đã cùng với giáo dân đi thăm viếng bà con trong giáo xứ, người lương cũng như người công giáo không phân biệt ai. Các chị đến thăm hỏi sức khỏe, an ủi, động viên và chia sẻ với những người già cả neo đơn, bệnh tật. Sự hiện diện của chị em cũng làm vơi đi phần nào cô đơn, đau khổ của bà con, họ cảm thấy an ủi vì còn có người quan tâm đến. 

Trên thế gian này còn quá nhiều người đau khổ, khó khăn, chúng con xin lòng thương xót Chúa an ủi và ban ơn lành cho họ, và xin cho mỗi người chúng con biết mở rộng lòng mình ra để chia sẻ cho anh chị em thiếu mai mắn hơn mình.

Bà ngoại 91 tuổi nuôi con gái và cháu ngoại bị tâm thần

Thăm bà cụ neo đơn

Ông cụ bị bệnh 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment