Sr Anne Marie tham gia sinh hoạt với nhóm Caritas, soeur cùng sinh hoạt với nhóm, hàng tháng nhóm có buổi cầu nguyện chia sẻ công việc cho nhau. Nhóm tuy nhỏ nhưng các thành viên rất nhiệt tình và hăng say trong công việc cũng như sinh hoạt của nhóm. 

Xin Chúa chúc lành và cùng đồng hành với mỗi thành viên để nhóm tiếp tục phục vụ và cho đi. 

Nhóm cầu nguyện ttrong nhà nguyện của cộng đoàn quý soeurs tại Ý

 

Gặp gỡ chia sẻ

Ban Truyền Thông SPP

 

Comments powered by CComment