Giá gởi cho Dì một thoáng nhìn nè :

 Ngày Ơn Thiên triệu, có Lời Chúa Giê su bảo :

- Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban Ơn ấy cho ( Ga 6,65 );

- Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy ( Ga 6,44 ) ;

- Phần Tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi ( Ga 12,32 ) ;

-  Đêm ấy họ không bắt được gì cả ( Ga 21,3 ) ; Chúa ra lệnh : " Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá " ( Ga 21,6 ).

ƠN GỌI : huyền diệu và bí ẩn !

   Không hiểu bằng cách nào, lúc nào, với ai : Nam thanh hay Nữ tú mà Chúa muốn chinh phục ? " Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn " ( Ga 13,18 ).

   Hình ảnh : hồ nước, các loại sống tung tăng bơi lội trong nước; lưỡi câu, phao, mồi, cần câu, người câu cá . Tất cả thật sinh động mà cũng thật tĩnh lặng !

   Thử quan sát sẽ thấy rằng : người câu cá yên lặng thả câu, rồi nhiệt tình theo dõi nhất cử nhất động của phao câu, để hồi hộp giật tung lên được con cá bự, lòng tràn ngập vui sướng reo vang. Nhưng chờ đợi bao lâu, có con nào căn mồi không? Nhẫn nại đội chờ !

Trời ơi, mẹ ơi, con băt được đây nè, Mẹ nhìn mà coi :

Cụ 80 t. Tân tòng PS 2019 tại ĐIÊM TG ở O ĐẤT/ Dak đoa pleiku

Ngày 10-05-2019 Lễ St DAMIEN BM người phong tại Kontum

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment