Quý soeurs cộng đoàn Đăkjăk đi thăm viếng anh chị em dân trong trong thôn làng. Những ngày giáp tết nhà nhà đều lo mua sắm chuẩn bị đón tết, tuy nhiên ở nơi đây cơm mỗi ngày còn chưa đủ no thì lấy đâu lo sắm tết. Nhìn những đứa trẻ áo quần lấm lem thấy thương lắm. Trong gia đình có mẹ già đau bệnh, nhưng không có điều kiện chữa trị, nằm ở nhà cho qua ngày tháng. Đến thăm mà không khỏi xót xa. Xin Chúa đoái thương đến những anh chị em này, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết mở rộng lòng mình, biết mở rộng đôi tay của mình để trao ban, để chia sẻ cho những mãnh đời còn quá kém mai mắn trong cuộc sống này. 

Hình ảnh những bà mẹ trẻ trong làng

Thăm viếng và cầu nguyện cho một bệnh nhân trong nhà

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment