Quý chị em tại TD Campuchia tham gia vào nhiều công tác xã hội, giúp đỡ, thăm viếng người già yếu bệnh tật. Các chị chăm sóc dạy dỗ cho các trẻ em nghèo. Các chị còn đặc biệt tham gia vào việc giúp đỡ dạy dỗ cho các em khuyết tật, giúp các em có thể có một cuộc sống vui  vẻ, hạnh phúc. 

Xin Chúa thương ban cho các em có sức khỏe, cho các em cảm nhận được tình thương của mọi người xung quanh, và cho các em luôn được bình an hạnh phúc. 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment