Quý soeurs phục vụ tại Campuchia, ngoài những công tác mục vụ tại các giáo xứ ra, các chị còn dấn thân tham gia vào công tác xã hội rất tích cực, bằng việc đi thăm viếng những người nghèo trong làng, hỏi thăm và giúp đỡ những gì có thể. Có chị em cũng tham gia trong ngành y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chị em đã cố gắng làm những gì mình có thể đế giúp đỡ những mãnh đời kém mai mắn tại đây. 

Xin Chúa chúc lành cho các chị, và giúp các chị luôn hăng say và có đủ nghị lực để tiếp tục đem lòng thương xót Chúa đến cho người khác. 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment