Thăm viếng người bệnh, nguời già yếu, có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, an ủi, động viên họ, và tìm cách giúp đỡ cho những mãnh đời khó khăn đó là sứ mệnh mà chị em nữ tu Chúa Quan Phòng đã và đang làm. Xã hội hôm nay còn lắm những hoàn cảnh khó khăn, thiếu mai mắn cần đến sự chia sẻ của mỗi chúng ta. 

Sau đây là một số hình ảnh soeur Marie - Esther đi thăm viếng mục vụ cùng với các em sinh viên công giáo tình nguyện:

 

Soeur dạy giáo lý cho các em trẻ trong giáo xứ

Các em sinh viên

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment