Quý chị em phục vụ tại Haiti dấn thân vào nhiều lãnh vực để giúp đỡ người dân tại đây, quý chị em cộng tác với quý cha để chăm sóc đời sống đức tin, và cuộc sống cho người dân tại đây. Quý chị luôn tìm mọi cách và luôn sẵn sàng ra đi giúp đỡ, sẻ chia với những phận người khó khăn, đau khổ. 

Một buổi rước kiệu Đức Mẹ

Đi thăm viếng người già, người bệnh

Một ông cụ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội

Gặp gỡ, chia sẻ

Ngày Ơn Gọi - Giới thiệu về đời tu

Truyền Thông SPP