Quý chị em thuộc Tỉnh Dòng Campuchia tham gia nhiều mục vụ trong nhiều công tác của Giáo Xứ; dạy giáo lý, ca đoàn, thăm viếng...Tuy số lượng còn hạn chế, nhưng quý chị em rất hăng hái cộng tác trong những gì mình có thể để chia sẻ và giúp đỡ những người cần đến. Quý chị em luôn dành thời gian thăm viếng, giúp đỡ, an ủi những người nghèo khó, khổ đau xung quanh mình. 

Xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác, để chị em luôn mạnh khỏe, can đảm dấn thân trong mọi môi trường để phục vụ, sẻ chia cho những người đang cần đến sự giúp đỡ của quý chị em. Xin Chúa luôn là niềm vui, bình an, và động lực giúp quý chị luôn sẵn sàng ra đi phục vụ. Xin Chúa ban mọi ơn lành cần thiết cho những người mà quý chị em có dịp gặp gỡ. 

Sr Marie - Nathalie giúp họ Boeung Tum Pun

Sr Marie - Edgar giúp họ Chom-pa

Sr Marie -Thérèse thăm bệnh nhân

Sr Maria Rachna giúp họ Kompun Chhnang

Sr Marie - Thérèse trao Mình Chúa cho người già

Sr Maria Rachna giúp người nghèo ở Kompun Chhnang

Sr Thérèse thăm người nghèo

Truyền Thông Tỉnh Dòng Campuchia