Đất bạt ngàn, rừng điệp điệp nhưng con người Tây Nguyên bệnh phong vẫn là những “Con Chiên Còn Thiếu Thốn” thuộc ràn chiên của Chúa. 

Nhìn anh chị em bệnh nhân phong chân không còn đủ, hai bàn tay không còn ngón tay nào… Lòng tôi chùng xuống, nghĩ suy… Họ là ai đối với tôi? Họ đang cần… ? Chúa mời gọi tôi thêm điều gì ?! Chúa ơi, chưa có vaccine nào đặc trị để giải thoát bệnh nhân phong. Anh chị em của con ngày càng tiến vào rừng sâu hơn, lên những ngọn núi cao hơn… đường đi chông chênh và nguy hiểm hơn. Thiếu thốn mọi điều! Con trải lòng mình trước mặt Chúa, con thưa với Chúa…. Nhiều thật là nhiều, con nói mãi, nói hoài… như mẹ của tiên tri Samuen xưa, hôm nay con mãi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin xót thương! Xin xót thương những con chiên còn đang thiếu thốn…” 

Một nhóm anh chị em từ Tp. Hồ Chí Minh đã đi vào làng cùng với các nữ tu cộng đoàn Gia Lai và Sr. Anna Nữ, họ ngỡ ngàng và động lòng trắc ẩn… chia sẻ thêm nữa và chia sẻ thêm nữa với những gì họ đang có vào gùi của người anh em. Thật là cảm động! Những hộp bánh thật ngon, nhu yếu phẩm và cả những phong thư hào phóng. 

Tạ Ơn Chúa và xin cho nữ tu chúng tôi trở nên nhịp cầu nối của người có lòng hảo tâm đến với nơi rừng thiêng, nước độc… xin cho chúng tôi ý thức hơn và thi hành sứ vụ với cả tấm lòng xót thương. 

Lạy Chúa! Này con đây.

Lạy Chúa! Chúng con xin dâng lên Chúa Những Con Chiên Còn Thiếu Thốn.

Xin cho chị em chúng con khỏe mạnh và dấn thân hơn nữa trong sứ vụ này!

 

Hình ảnh chị em trong chuyến viếng thăm

                                                                              Gialai ngày Lễ Chúa Chiên Lành 25.04.2021

                                                                                      Người Tông Đồ Miền Cao Nguyên

Comments powered by CComment