Chủ nhật ngày 7/03/2021 vừa qua, một số chị em trong Tỉnh Dòng Tây Nguyên đang phục vụ tại các thôn làng trên vùng Kontum, đã cùng nhau vào thăm và chia sẻ chút quà cho bà con trong làng phong thuộc xã Ialop Huyện Chư Sê, Pleiku. Làng phong này do Sr Maire - Cecile Nhiệm phụ trách từ năm 2019 đến nay. Sơ chăm sóc đời sống tinh thần và thiêng liêng cho bà con, hiện nay đã có khoảng 1000 giáo dân tại đây. 

Trong bầu khí bác ái Mùa Chay, chị em đã chia sẻ những gì mình có thể để giúp bà con được chút ấm áp, no lòng trong khó khăn. Xin Chúa chúc lành cho bà con nơi những thôn làng khó khăn này được mọi sự bình an. Xin Chúa cũng chúc lành cho sứ mạng của quý chị em nơi ấy, xin cho chị em có sức khỏe, có đủ can đảm và nhiệt huyết để tiếp tục thực thi bác ái. 

Hình ảnh bà con và chị em trong buổi sẻ chia

 

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên 

 

 Comments powered by CComment