Trẩy lên miền cao một chuyến! Allo và allo… 

Mở tay và mở lòng… 1000 phần quà đã được chuyển từ Sài Gòn, từ Kontum lên đến cộng đoàn Đăk Giấc! Người đi tiền trạm lấy danh sách, người lo vận chuyển hàng hóa…  người tìm chỗ mua chăn mền, mua nhu yếu phẩm nơi nào giá mềm hơn một tí… có cả dầu gió và thuốc tây! 

Nào ta cùng đi Tây Nguyên! 

Thế là anh chị em đã có dịp đến tận nơi cao và rừng sâu. Còn đó những khúc quanh gập ghềnh, những cơn gió lạnh buốt… và còn đó những con người mộc mạc chân thành! Đến với anh chị em sắc tộc chúng tôi học được bài học hiếu khách, đơn sơ hồn nhiên và rất thật thà. Mọi người xếp hàng đợi đến phiên mình… Anh chị em còn thiếu nhiều điều cần cho sinh hoạt hằng ngày nhưng thật là quý hóa vì mọi người đều không thiếu tấm lòng! 

Thêm một dặm đường trên rẻo cao, thêm một ngày đàng để chúng tôi hiểu thêm 2 chữ “Tấm Lòng.” Chúa Giêsu ơi! Có phải Ngài đến với chúng con bằng cả tấm lòng và Ngài muốn chúng con nhân lên nhân lên mãi tấm lòng xót thương và chia sẻ…Ước mong chúng con có cơ hội đi thêm nữa một ngày đàng! 

Chùm ảnh đoàn  người đi thăm anh chị em sắc tộc tại vùng Đăk Gleil

Cha Phêrô Ng. Bá Tinh, SJ + Cha Vũ Chí Kiên, S.J

Gia đình anh chị Thu và quý ân nhân

Quý Soeurs CQP Tây Nguyên

Ghi nhanh ngày 21.12.2020

Ban Truyền Thông - TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment