Miền Trung chìm vào cơn lũ lụt sạt lở, mất người mất của…

nhiều tâm hồn đau đáu hướng về mảnh đất nghèo nước Việt.

Một người lên đường và thêm một người lên đường

để tiếp sức, để chia sẻ với anh chị em nghèo trắng tay sau cả một đời tích cóp.

 

Tang thương và nước mắt vẫn còn rơi…

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện và mở rộng vòng tay!

 

Chuyến đi, máy bay không đáp được, phải bay lòng vòng… 31.10.2020

Chuyến về, máy bay như bị tung lên và rơi xuống nhiều lần. 02.11.2020

Giờ cầu nguyện liên tôn… trên máy bay! Tạ ơn Chúa mọi người về nhà bình an.

 

Chùm ảnh đoàn 7 người đi thăm anh chị em sắc tộc sau lũ tại Khe Sanh – Quảng Trị

 

 

Cha Phêrô Ng. Bá Tinh, SJ và Thầy Vũ Chí Kiên, S.J

Sr. Dòng Ánh Sáng Phúc Âm + 2 ân nhân

Srs: Anna Nữ và M. Catherine Bích Phượng

 

Thông Tin vp. TD Tây Nguyên

.

Comments powered by CComment