Hôm nay ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, quý soeurs cùng các em sinh viên đã dành thời gian để đến thăm viếng những người già cả, bệnh tật...mặc dù trời mưa không dứt, nhưng chị em vẫn cố gắng đi thăm.

Gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và yêu thương cho những người đang thiếu thốn, xin Chúa chúc lành cho những người mà quý chị em có dịp gặp gỡ hôm nay, xin cho cuộc đời của mỗi người được bình an, vui khỏe. 

 

 Mưa làm cho ngoại lạnh, Sr tặng vớ và mang vào chân cho ngoại.

Thăm viếng các gia đình khác

y

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment