Tỉnh Dòng Tây Nguyên có sứ vụ nổi bậc là phục vụ cho đồng bào thiểu số tại các làng trong vùng sâu cao nguyên, quý chị em giúp họ nâng cao trình độ học vấn bằng cách giúp đỡ và nuôi các em nội trú tại các cộng đoàn, cho các em có cơ hội đi học văn hóa, học nghề...Các em được dạy dỗ học tập, làm việc...sinh hoạt, vui chơi...Các em rất vui vẻ, hạnh phúc và rất ngoan, dễ thương.

Ngoài ra quý chị em còn đi sâu vào trong các làng để thăm viếng, giúp đỡ khi có thể. Cuộc sống của người dân tộc còn nhiều khó khăn, và rất cần sự giúp đỡ, hướng dẫn. 

Sau đây là một số hình ảnh về sứ mạng của chị em nơi vùng Tây Nguyên:

Các em trong giờ lao động chân tay 

Vào làng thăm viếng bà con

vào

Ban Lễ Sinh

Các em được đi viếng Mẹ Măng Đen

Giờ cơm tại nơi Đức Mẹ Măng Đen

Sơ dạy nhân bản cho các em

Làm cỏ vườn cây ăn trái

Sinh hoạt cùng các anh chị

Giúp dân làng lượm rác bảo vệ môi trường

Thăm viếng

 

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment