Quý chị em phục vụ tại cộng đoàn Bạc Liêu, ngoài những công việc phục vụ nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn, chị em cũng dành nhiều thời gian cho việc thăm viếng mục vụ những người bệnh tật, nghèo khó xung quanh. Các chị em thăm hỏi, trao MÌnh Thánh Chúa, và chia sẻ những gì mình có thể giúp đỡ cho những người đang cần đến. 

Giúp cac em trong giờ cầu nguyện

Thăm Trung Tâm Bảo Trợ người tâm thần

Thăm viếng người già cả

Trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh

Thăm gia đình giáo dân 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

Comments powered by CComment