Trong sứ mạng của các chị em nữ tu Chúa Quan Phòng, ngoài việc thăm viếng các gia đình trong giáo xứ, chị em nhóm Long Xuyên có dịp cùng nhau thăm viếng va chia sẻ với những người khó khăn về tinh thần và vật chất tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Họ là các ông, bà, anh chị, và các em nhỏ, có những người bình thường và rất nhiều người bị bệnh tâm thần. Vừa qua, các chị em có dịp chia sẻ bữa ăn trưa với mọi người ở đây. Dù không được trực tiếp tận tay trao cho mọi người tại trung tâm vì việc cách ly xã hội vẫn còn, nhưng các chị em đã rất vui và hạnh phúc vì những hy sinh nhỏ nhoi đem đến niềm vui cho mọi người.

Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho sứ mạng của các chị em Chúa Quan Phòng trên khắp thế giới.

 

Một vài hình ảnh các chị em tự tay chuẩn bị hơn 200 phần ăn cho mọi người tại trung tâm bảo trợ xã hội.

 

 

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment