Cơn đại dịch xảy ra trên khắp thế giới, làm cho mọi sự thay đổi, nhiều người lâm cảnh khó khăn. Để góp phần chia sẻ những khó khăn đó cùng với những người nghèo khổ xung quanh. Quý soeurs tại tu viện Cần Thơ đã dành thời gian để may khẩu trang chia sẻ cho mọi người trong bệnh viện gần, và cho người dân xung quanh cần đến. Bên cạnh đó, quý soeurs cũng chia sẻ ít gạo giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong khả năng có thể. Tuy không có gì lớn lao, nhưng một chút nhỏ bé để góp thêm phần ấm áp cho anh chị em xung quanh trong những ngày khó khăn này.

Xin Chúa cứu giúp chúng con qua khỏi cơn đại dịch này, xin ban bình an cho tất cả mọi người, và xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng vòng tay để sẻ chia. 

Hình ảnh quý soeurs may khẩu trang

Những phần gạo chia sẻ 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment