Tháng Mân Côi đã khép lại, trong những ngày vừa qua, chắc chắn con cái Mẹ đã rất siêng năng chạy đến với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Và trong các ngôi thánh đường, các đài Đức Mẹ, mỗi sáng, mỗi chiều đều vang lên rộn ràng lời kinh tha thiết: " Kính mừng Maria đầy ơn phước..." Hòa nhịp với toàn thể con cái Mẹ trên toàn thế giới, tu viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ cũng đã có những sáng kiến cụ thể để tôn kính Mẹ như lần chuỗi mỗi chiều trước giờ kinh, suy niệm các mầu nhiệm mân côi; lắng nghe các sứ điệp của Mẹ... và để đánh dấu cho những nỗ lực đã qua, vào lúc 18g30 ngày 30.10.2022, Tu viện đã có 1 giờ bế mạc tháng Mân Côi thật sốt sắng và trang nghiêm qua việc suy niệm Mầu Nhiệm Vui với các thể loại: diễn nguyện, suy niệm, lần chuỗi.

Ước gì con cái Mẹ không chỉ thể hiện lòng yêu mến Mẹ trong tháng 10 mà thôi, mà là mỗi ngày và mỗi giây phút trong cuộc sống nữa. Xin Mẹ giang tay che chở và bảo vệ thế giới khỏi những nguy hiểm đang rình rập mỗi ngày. Xin cho từng nữ tu Chúa Quan Phòng luôn noi gương Mẹ thưa tiếng Xin vâng với Thiên Chúa trong những biến cố lớn nhỏ và biết suy đi nghĩ lại trong lòng những lời mời gọi yêu thương của Chúa.

Ban truyền thông - TD Cần Thơ