Từ ngày 5-6/10/2022, Tỉnh dòng Cù Lao Giêng tổ chức khóa thường huấn về đề tài “Định hường kinh tế để phục vụ đặc sủng và sứ mạng” do Cha Giuse Phan Trọng Quang, Dòng Thừa Sai Đức Tin hướng dẫn. Khóa học quy tụ 118 Soeurs thuộc 3 Tỉnh dòng Cù Lao Giêng, Cần Thơ và Tây Nguyện tham dự, đa số là quý chị trưởng cộng đoàn và quý chị quản lý các cộng đoàn lớn trong Tỉnh dòng.

Thấy được những thực trạng và thách đố về kinh tế trong đời sống thánh hiến ngày  nay, Cha đã giúp cho chị em hiểu rõ hơn đường hướng huấn quyền của Giáo Hội về tài sản và sự điều hành quản trị chúng, những khía cạnh theo quy tắc giáo luật về tài sản vật chất với sự quy chiếu đặc biệt tới thực hành của các Dòng Tu, thúc đẩy các dòng tu, từ Bề trên tới các thành viên, tái suy nghĩ về kinh tế trong sự trung thành với đặc sủng của Hội dòng…Và cuối cùng là những chỉ dẫn hành động về sự cai quản kinh tế, việc quản lý và điều hành quản trị gia sản, các tương quan trong Giáo hội.

Khóa học cũng có bầu khí hơn nhờ việc thảo luận và báo cáo của các nhóm theo những đề tài được gợi ý, giúp cho chị em nắm rõ hơn việc quản trị trong Hội dòng, Tỉnh dòng và cộng đoàn.

Cầu chúc quý Soeurs có trách nhiệm được ơn khôn ngoan để điều hành Hội dòng, Tỉnh dòng, cộng đoàn và giúp cho chị em có được niềm vui thực sự trong ơn gọi và sứ mạng.

Ban truyền thông - TD Cù Lao Giêng

 

Một số hình ảnh trong khóa học