Hôm nay, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng hân hoan tạ ơn Chúa vì hồng ân 260 năm thành lập Hội Dòng, 146 năm Dòng Chúa Quan Phòng hiện diện tại Việt Nam, Tu Nghị Tỉnh Dòng kết thúc sau 10 ngày làm việc và ngôi Nhà Nguyện được hoàn thành sau một thời gian tu sửa.

Ơn Quan Phòng của Thiên Chúa cho người nghèo, người bị bỏ rơi hun đúc tinh thần của Cha Á Thánh: “Được Đức KiTô chiếm đoạt, Cha Gioan Martinô Moye thừa sai tông đồ đã sống trọn một đời đam mê tìm vinh danh choThiên Chúa. Trong người bừng cháy lòng khát khao loan báo Tin Mừng cho người nghèo…” (HP 1.1). Vì là công trình của Thiên Chúa nên Hội Dòng đã tồn tại và phát triển trong suốt 260 năm qua và cho đến hôm nay Ngài vẫn không ngừng Quan Phòng cho Hội Dòng và cách riêng cho Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng.

Vì tình hình dịch bệnh nên chị em trong Tỉnh Dòng không thể hiện diện đầy đủ, nhưng trong tinh thần hiệp thông liên đới, chi em hướng về Tu viện Cù Lao Giêng để hòa chung tâm tình tạ ơn. Đức Cha Giuse Trần Văn Toản đã chủ tế Thánh Lễ cùng một số Cha đồng tế.

Xin Chúa tiếp tục chúc lành, củng cố, canh tân và gìn giữ Hội Dòng, Tỉnh Dòng  luôn được bình an, hiệp nhất yêu thương. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Cha Á Thánh Gioan Martino Moye luôn đồng hành với Hội Dòng và Tỉnh Dòng trên con đường thực thi ý Chúa. Xin Chúa cũng thương ban muôn vàn ân phúc trên các vị tiền bối, những người còn sống cũng như đã qua đời.

 

Xin chia sẻ một vài hình ảnh trong Thánh Lễ tạ ơn:

Truyền Thông TD Cù Lao Giêng