Vậy là nửa chặng đường của mùa vọng đã kết thúc! Với lời mời gọi dọn đường cho Chúa theo tinh thần của Cha Gioan Martino Moye trong tuần II, chắc hẳn mỗi người cũng đã góp thêm cho mình những cọng rơm hy sinh, từ bỏ… chuẩn bị cho Chúa nằm trong ngày lễ Giáng Sinh. Hôm nay, bước vào tuần III, Giáo Hội mời gọi sống tinh thần của niềm vui vì Chúa sắp đến. Trong tâm tình đó, cộng đoàn tu viện Cù Lao Giêng cùng nhau suy niệm chủ đề “ Chúng tôi phải làm gì?”

Là  những nữ tu Chúa Quan Phòng, tôi được mời gọi phải làm gì với sứ mạng tôi được giao phó?

Là những nữ tu cao niên đang nghỉ ngơi tại nhà hưu dưỡng, tôi được mời gọi phải làm gì?

Là những mầm non ơn gọi, tôi cũng được mời gọi lắng nghe Chúa nói gì với tôi trong thời điểm này?

Mong rằng mỗi người sẽ có được câu trả lời cho mình sau khi được lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn.

Tài liệu suy tôn

Truyền Thông TD Cù Lao Giêng