Mỗi người chúng ta hãy mở lòng mình ra. Hãy đi vào trong cõi thâm sâu của tâm hồn mình.Hãy để lại những lo lắng trong ngày sống về công việc, về học tập cho ngày đã qua. Giờ đây ta hãy dành riêng khoảng thời gian một mình ta với Chúa. Hãy nhớ lại lời cha Á Thánh: “Các con không được phó mặc mình cho công chuyện bên ngoài đến nỗi không còn thấy được những gì xảy ra bên trong lòng mình. Các con cần phải sống bề trong ngay giữa các công việc của mình vẫn luôn để tầm mắt tinh thần hướng về Thiên Chúa và về chính mình, để thấy rõ đâu là nguyên lý, động lực khiến chúng con hành động”. (Hd/115).

Ngày hôm nay, tôi đã làm được những việc tốt nào? Đâu là nguyên lý động lực khiến tôi làm những việc tốt đó?....(Thinh lặng)

Trong giờ phút hồi tâm hôm nay, chị em chúng ta cùng nhau nhìn lại các phương châm về cách ăn nết ở mà cha Moye đã dạy chúng ta để chúng ta biết đâu là nguyên lý động lực khiến chúng ta hành động trong ngày sống.

  1. Phương châm thứ nhất : Chính mình làm những gì mình dạy cho kẻ khác. Trước hết mọi sự là các chị sẽ có ý chính là Vinh Quang Cao cả của Thiên Chúa, “Hãy làm tất cả vì vinh quang Thiên Chúa”. Ngày hôm nay tôi đã sống phương châm này như thế nào? Tôi có ý thức thực hành những gì tôi chỉ dạy cho người khác?....
  2. Phương châm thứ hai : các chị sẽ lo thánh hoá chính mình, còn các chuyện đời này các chị sẽ rất ít bận tâm tới. Ngày hôm nay tôi đã dành thời gian chăm lo thánh hoá mình như thế nào?.....tôi đã làm được những gì? Cha dạy rằng: “Trong mọi sự các chị sẽ tìm những gì giúp cho nên thánh thực sự, cải tạo cách ăn nết ở, sửa trị nết xấu, hãm dẹp các đam mê của mình”.
  3. Phương châm thứ ba: Trong những lúc túng thiếu, các chị sẽ chạy tới Thiên Chúa, tới sự quan phòng chí thánh là chỗ các chị dựa vào như nền tảng chính yếu của dòng mình. Tôi đang dựa vào ai? Lúc gặp khó khăn túng thiếu, lúc gặp thử thách tôi chạy đến với ai?
  4. Phương châm thứ tư: Các chị sẽ đồng tâm nhất trí với nhau như các tín hữu đầu tiên, không ganh tỵ, không ghen ghét, sẽ thật vui mừng vì điều ích kẻ khác làm còn hơn là điều ích chính mình làm. Trong ngày sống hôm nay, tôi đã sống với chị em như thế nào? Tôi có đang ganh tỵ ghen ghét với ai không? Tôi có vui mừng vì sự giỏi giang của chị em không?
  5. Phương châm thứ năm: Các chị sẽ giữ cho khỏi tinh thần phe phái, nghĩa là "các chị sẽ giữ gìn sự hiệp nhất, lòng yêu thương và tình chị em sẽ kết hợp họ lại với nhau, cùng một tinh thần, cùng những mục đích..." ( HD 145)  Ngày hôm nay tôi đã làm được điều gì để giữ gìn sự hiệp nhất, hay tôi đang gây chia rẽ trong cộng đoàn? 

(Thinh lặng)

Mỗi một ngày trôi qua là một ngày giúp ta lớn lên về nhân đức cũng như về nhân bản, mỗi một ngày trôi qua sẽ làm cho tình chị em khắn khít với nhau hơn hay làm cho nhau ngày một xa hơn, mỗi một ngày trôi qua có giúp ta nên giống Chúa trong ơn gọi là nữ tu Chúa Quan Phòng là tuỳ vào giờ phút hồi tâm chúng ta nhìn nhận rõ về mình trước Chúa, là tuỳ vào thái độ chúng ta có mở lòng ra để Chúa biến đổi và thánh hoá chúng ta. Xin Chúa biến đổi và thánh hoá chúng con mỗi ngày trong cách ăn nết ở, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi và hồng ân Chúa ban mỗi ngày.

Chia sẻ của TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment