Những giây phút cuối năm dương lịch, cộng đoàn Hai Bà Trưng đã tổ chức 1 giờ cầu nguyện để tạ ơn Chúa và xin lỗi về những thiếu sót trong năm qua.

Các chị đã cùng nhau nhìn lại một năm qua với định hướng chung của Hội Dòng dành đặc biệt cho việc huấn luyện. Nhìn lại để thấy những gì đã cố gắng cũng như những gì còn tồn tại trong ơn gọi và sứ mạng. Đồng thời xin ơn bình an trong năm mới. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ của cộng đoàn và của từng chị em trong năm mới này. 

Chương trình Tạ Ơn cuối năm với chủ đề: NỮ TU CHÚA QUAN PHÒNG SỐNG TRIỂN NỞ TRONG ƠN GỌI DÂNG HIẾN

 I. Dẫn Nhập

II. Suy niệm

1. Nhìn lại một năm với các định hướng của Tổng tu nghị trong thư chúng số 5 của bề trên giám tỉnh. 

2. Hướng tới năm ơn gọi nữ tu Chuá Quan Phòng.

III. Kết thúc

IV. Kết thúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giờ phút linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang dần khép lại. Dù khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bên Chúa là nguồn chân thật và yêu thương đã dọi sáng cho tâm hồn chúng con, hầu giúp chúng con đọc lại ân huệ Chúa đã thương ban trong năm qua: những niềm vui, nỗi buồn, những điều chúng con đã làm được, những thiếu xót còn tồn tại nơi con người chúng con, và cả những hoạch định trong năm mới, chúng con đều dâng lên Chúa trong niềm tin và sự phó thác. Xin  ngài thương tiếp tục đồng hành và huấn luyện mỗi người chúng con theo đường lối Chúa. Xin cho tất cả đều nên hữu ích cho phần rỗi của chúng con, vì chúng con trông cậy vào Chúa, đặt để đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Lạy mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng phù hộ các giáo hữu, chúng con xin phó thác năm mới này trong lòng bàn tay Mẹ, xin Mẹ dẫn dắt chúng con mỗi ngày đến gần hơn với Con của mẹ. Xin Thánh cả Giuse Đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh xin thương hộ phù cho Hội Dòng, cho cộng đoàn và cho từng người chúng con. Amen.

Hình ảnh chị em trong buổi tạ ơn cuối năm

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment