Ý nghĩa:

1. Logo mang hình oval tượng trưng cho sự hiệp nhất, đoàn kết trong toàn Hội Dòng với Giáo Hội. Hình Oval cũng là biểu tượng của ‘Con Mắt Chúa’ luôn nhìn thấy và dõi theo Hội Dòng.

2. Thánh giá là sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mỗi người nữ tu và trong Hội Dòng, chúng ta làm mọi sự ‘‘vì vinh quang Thiên Chúa’’.

3. Chim bồ câu biểu tượng của Chúa Thánh Thần luôn sáng soi và hướng dẫn Hội Dòng.

4. Quả địa cầu, đôi dép, cây gậy nói lên “sự sẵn sàng ra đi và sẵn sàng ở lại bất cứ nơi nào TC muốn”, trong tinh thần PHÓ THÁC, ĐƠN SƠ, KHÓ NGHÈO và BÁC ÁI để thực hiện lòng thương xót Chúa cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất của chị em Nữ Tu Chúa Quan Phòng Portieux.

5. Nửa vòng màu xanh da trời tượng trưng cho lời mời gọi của Thiên Chúa, nửa vòng màu xanh đậm có dòng chữ Sœurs de la Providence de Portieux (SPP) tượng trưng cho nữ tu dòng Chúa Quan Phòng. Hai nửa vòng giao nhau mang ý nghĩa nữ tu CQP  đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa “sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại bất cứ nơi nào TC muốn  để thực hiện kế hoạch lòng thương xót Chúa” trong thế giới hôm nay, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chị em làm tất cả vì vinh quang Thiên Chúa.

 

(Bấm vào đây để lấy file logo dung lượng lớn)