GIA ĐÌNH THIÊNG LIÊNG GIOAN-MARTINÔ MOYE

Là Nữ tu Chúa Quan Phòng, ngày hôm nay chúng ta hiện tại hóa một hành trình thiêng liêng, một công trình theo ý muốn của Thiên Chúa, trong lịch sử nhân loại, trong đời sống của Giáo Hội, xuyên qua sự hiện hữu của bảy Hội Dòng tông đồ.

Niềm tin táo bạo của Cha Gioan Martinô MOYE vào sự quan phòng của Thiên Chúa Cha và nhiệt tâm truyền giáo của người đã khơi dậy những cộng tác viên, linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Gioan Martinô MOYE đã để lại cho chúng ta một di sản rất phong phú trong những tác phẩm của người. Bảy Hội Dòng, các Gia Đình Huynh Đệ, những người giáo dân được thánh hiến đã sống nhờ vào di sản này, và dấn thân phục vụ anh em qua những công việc thương xót.

Chúng ta muốn cùng nhau « Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa » (HD. tr.66), hầu làm cho con người đạt đến mức trưởng thành trọn vẹn là làm em của Đức Kitô và làm con của Chúa Cha.

Chúng ta muốn chăm chú lắng nghe những tiếng gọi của thế giới, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người nghèo, hoạt động giáo dục và thăng tiến con người, với ưu tiên dành cho giới trẻ và trẻ em.

7 DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG TRÊN THẾ GIỚI: 

 1. Dòng Chúa Quan Phòng Portieux : http://providenceportieux.com

2. Dòng Chúa Quan Phòng Gap  : http://www.providenciadegap.com/

3. Dòng Chúa Quan Phòng  San Antonio  : https://www.cdptexas.org/

4. Dòng Giáo Lý Viên Thừa Sai Chúa Quan Phòng : http://mcdp.org/

5. Dòng Chúa Quan Phòng và Đức Mẹ Vô Nhiễm  Champion http://soeursprovidence.magix.net/

6. Dòng Chúa Quan Phòng Saint-Jean-de-Bassel : https://www.divine-providence-stjean.org

7. Dòng Chúa Quan Phòng Ribeauvillé http://www.providence-ribeauville.net/