Tu phục Nữ Tu Chúa Quan Phòng Portieux (SPP) hiện tại trên toàn thế giới :

Dòng Chúa Quan Phòng Portieux hiện diện trên 11 quốc gia trên thế giới: Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Côte d’Ivoire, Trung Hoa và Haiti.

Cũng như nhiều Hội Dòng khác trên thế giới, tu phục của Dòng Chúa Quan Phòng Portieux cũng thay đổi theo thời gian để cho phù hợp với nhu cầu sứ mạng trong xã hội hiện tại, và văn hóa từng địa phương. Trong lịch sử đã có nhiều lần thay đổi tu phục. Và cuối cùng, Hội Dòng quyết định chọn tu phục tùy theo văn hóa của địa phương mỗi quốc gia, để phù hợp cho sứ vụ nơi đó. Do đó mà Dòng có tu phục khác nhau ở mỗi quốc gia.

Thánh Giá gỗ là dấu hiệu chung của Nữ Tu Chúa Quan Phòng Portieux trên toàn thế giới… Đó là dấu chỉ tu phục chung của chị em trong Hội Dòng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Tỉnh Tu Nghị năm 1980 đã quyết định chọn tu phục: áo dài xanh đen, và lúp xám, tu phục này được quý Soeurs tại Việt Nam sử dụng cho đến ngày hôm nay.

Ý nghĩa:

-Thánh Giá gỗ không có ảnh Chuộc Tội: Thánh giá là dấu chỉ vác thánh giá mình và cùng bước theo Chúa Kitô trên con đường khổ giá mà Ngài đã đi trước, và tự đóng đinh cái tôi vào thánh giá ấy mỗi ngày.  Thánh giá gỗ là dấu chỉ của sự đơn sơ, nghèo khó (HD 372).

-Lúp: đội lúp trên đầu tượng trưng cho việc chết đi cho trần thế và những gì thuộc về trần thế, để thuộc trọn về Đức Kitô (Sách Nghi thức Tuyên khấn SPP)

-Tu phục: khi khoác lên  mình bộ tu phục Nữ Tu Chúa Quan Phòng, người nữ tu ý thức mình phải lìa xa những gì thuộc về thế gian, để mặc lấy sự nghèo khó, đơn sơ của Đức Kitô, và tất cả các ơn cần thiết để trở thành nữ tu Chúa Quan Phòng chân chính. (HD 372)

-Nhẫn: dấu chỉ giao ước của mình với Chúa Kitô trọn đời (LS 1. 179).

 

Tu phục theo dòng lịch sử

 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment