Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux


Ngày thành lập
: 14/01/1762
Ký hiệu chữ đầu
: S.P.P.
Linh đạoLinh đạo Dòng cũng là tinh thần Dòng: sống ĐƠN SƠ, KHÓ NGHÈO, BÁC ÁI, và PHÓ THÁC  hoàn toàn cho Chúa Quan Phòng.
Sứ mạng :Loan báo Tin Mừng cho mọi người trong các lãnh vực: giáo dục, y tế, xã hội, mục vụ…
Quá trình thành lập :

 

Được thành lập ngày 14 tháng Giêng năm 1762 bởi Gioan Martinô MOYE, một linh mục người xứ Lorraine (1730-1793) để dạy dỗ và giáo dục các trẻ em nghèo ở thôn quê, Hội Dòng được lan rộng trước tiên ở Pháp, kế đến là ở Châu âu (Bỉ, Thụy sĩ, Ý.)

Nâm 1875, theo vết chân đấng sáng lập người đã ra đi  truyền giáo ở Trung Hoa vào năm 1771, các nữ tu Chúa Quan Phòng lên đường tiến về Châu á (Trung Hoa, Việt Nam, Campuchia) và tiếp tục công trình giáo dục. Năm 1959, đáp lại lời mời gọi của Hội Fidei Donum, Hội Dòng lập cộng đoàn ở Bờ Biển Ngà, và Đài Loan năm 1967. Vào năm 2009 theo lời yêu cầu của một giám mục, một cộng đoàn được  mở tại Nhật Bản, và một cộng đoàn khác tại Phi-Luật-Tân năm 2011.

 

Trung thành với tinh thần của Đấng sáng Lập Gioan Martinô MOYE, các nữ tu Chúa Quan Phòng, trong sự liên kết với những đường hướng của Giáo Hội, tìm cách quan tâm đến những tiếng gọi của thế giới, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người nghèo, thực hiện công trình giáo dục và thăng tiến con người ưu tiên cho người trẻ và trẻ em. Sứ mạng của các chị là loan báo Tin Mừng.

 

Dấn thân trong nhiều hình thức phục vụ khác nhau, chúng tôi chọn một nếp sống đơn sơ và nghèo khó. Chúng tôi muốn cùng nhau “thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa” hầu giúp con người được lớn lên cho đến mức trọn vẹn làm em của Đức Kitô và làm con của Chúa Cha.

Vì sứ mạng và những bất trắc của nó, Cha Gioan Martinô MOYE muốn chúng ta phải mạnh mẽ trong đức tin, đặt nền móng trên các nhân đức Đơn Sơ, Khó Nghèo, Phó Thác cho Chúa Quan Phòng và Thương Yêu nhằm phục vụ Tin Mừng để Thiên Chúa được ving quang và các linh hồn được cứu rỗi.

 

Hiện nay các nữ tu Chúa Quan Phòng đang phục vụ Tin Mừng ở Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bờ Biển Ngà, Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Phi-Luật-Tân, Ha-i-ti.