1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cv 14,21b-27

Hai Tông đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông.

Bài Đọc II: Kh 21,1-5a

 Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ.

Bài Phúc Âm: Ga 13,31-33a.34-35

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau”.

Đó là Lời Chúa

 2. Suy Niệm

Yêu thương nhau đó là giới răn của Chúa. Nhưng không phải yêu thương theo kiểu phàm trần. Người đời thường chỉ yêu những ai yêu mình, có lợi cho mình, theo bản tính ích kỷ của mình. Thiên Chúa muốn các môn đệ của Người phải yêu như như Thiên Chúa đã yêu.

Yêu như Thiên Chúa nghĩa là phải hy sinh quên mình, hạ mình phục vụ anh em. Yêu như Thiên Chúa nghĩa là phải yêu những người bé nhỏ nghèo hèn. Yêu như Thiên Chúa là phải yêu thương cả những người ghét mình, những người làm hại mình, những người khó thương khó ưa. Yêu như Thiên Chúa là phải không ngừng tha thứ, làm hoà với nhau.

Yêu như Thiên Chúa đó là sự sống của Giáo Hội. Yêu như Thiên Chúa làm nên nét đẹp của đạo. Nét đẹp ấy phản ánh dung nhan Thiên Chúa. Nét đẹp ấy có sức hấp dẫn mọi người đến cùng Chúa.

Ngày hôm nay nói đến hai từ yêu thương xem ra có vẻ rất dễ dàng. Đi lễ nghe các Linh mục rao giảng về luật yêu thương ai cũng rành. Vợ chồng hẳn phải yêu thương nhau, cha mẹ dĩ nhiên phải yêu thương con cái và ngược lại. Bạn bè tất phải hiểu nhau mới kết thân, đó là yêu thương. Thế nhưng Phúc Âm Chúa để lại cho chúng con lại không dễ chút nào: “Yêu thương như Thầy đã yêu thương“. Hãy yêu thương cả kẻ thù, yêu thương người bách hại mình, người không hợp với mình. Yêu thương là dám nhận phần thua thiệt về mình, thậm chí hy sinh cho người mình yêu đã đành, nhưng còn cả người xa lạ, người đi trên đường gặp nạn, con có dám?

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con luôn biết nhận ra di chúc tình yêu Chúa để lại. Nếu con thực thi được, đó chính là con đang làm chứng để mọi người nhận biết con là môn đệ Chúa. Lúc nào đó Đạo Chúa được mọi người chưa tin nhận ra đích thực đó là “Đạo Yêu thương” . Khi ấy “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.Amen.

Lm Dominico Nguyen