1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 1V 17,10-16

Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.

Bài Đọc II: Dt 9,24-28

Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi”.

Bài Phúc Âm: Mc 12,38-44

Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".}
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".

Đó là Lời Chúa

2. Suy Niệm

Đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay rất dễ hiểu và là một bài học hết sức thực tế cho chúng ta. Thánh Maccô nói rằng trong lúc giảng dạy dân chúng, Chúa Giêsu nói đến các ông kinh sư và khuyến cáo mọi người: “Hãy coi chừng các ông kinh sư.” Tại sao phải coi chừng những người đó? Họ nguy hiểm lắm sao mà phải coi chừng? Và Chúa đã vẽ ra khuôn mặt của họ. “Họ ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản của các bà góa và đọc kinh lâu giờ”.

Thực ra, không phải tất cả các ông kinh sư đều như thế, nhưng đa số đã tỏ ra phô trương, lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi, lừa dối những người nhẹ dạ như các bà góa giàu có.

Trong Giáo Hội hôm nay vẫn còn nhiều kinh sư như thế, xem chức vụ của mình như một thành đạt và lợi dụng chức vụ Chúa ban để trục lợi. Tuy không là đa số, nhưng cũng làm cho Giáo Hội mất đi nét trong sáng thánh thiện của mình và làm nản lòng giáo dân. Chúa Giêsu vẫn mạnh mẽ lên án những thái độ giả hình đó.

Chúng ta hãy khiêm nhường cầu xin cho những ai được Chúa gọi tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa, biết chân thành dấn thân cứu rỗi các linh hồn, biết quên mìnhphục vụ chứ không là để được phục vụ,hiền lành và khiêm nhường như Thầy Chí Thánh của mình, tế hiến đời mình cho danh Cha cả sáng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống đơn sơ chân thật, khiêm tốn, biết quảng đại hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng gia nghiệp là chính Chúa trên Nước Trời. Amen.

Lm Dominico Nguyen