1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 35,4-7a

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”.

Bài Đọc II: Gc 2,1-5

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”.

Bài Phúc Âm: Mc 7,31-37

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

Đó là Lời Chúa

2. Suy Niệm

Tin Mừng theo Thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc tại miền Thập Tỉnh, là nơi hầu hết cư dân là người ngoại. Chúa Giêsu đem người câm điếc ra một nơi và Ngài chữa lành cho anh ta. Người đã chữa bệnh câm điếc này bằng những cử chỉ cụ thể như: đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào lưỡi và nói “Ephata ! Hãy mở ra”, và anh được chữa lành.

Qua phép lạ Chúa chữa lành một người câm điếc như thế, không chỉ bày tỏ lòng xót thương của Chúa đối với người bệnh, mà còn là dấu chỉ của thời Thiên Sai đã đến, và ngày cứu độ đã kề bên, như các tiên tri đã báo trước: ngày ấy kẻ què được đi, người câm nói được.

Còn về phần chúng ta, Chúa Giêsu cũng chăm sóc đến chúng ta như thế, Ngài lo lắng cho chúng ta như người mẹ lo lắng cho con mình. Ngày xưa, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, vị linh mục đã diễn lại động tác của Chúa, khi ngài đặt tay trên tai và trên miệng chúng ta rồi bảo: Ephata, nghĩa là hãy mở ra, để chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và biết tuyên xưng những kỳ công của Ngài. Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần tăng cường nghị lực để chúng ta có đủ can đảm làm chứng cho đức tin. Đồng thời chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng ta trong bàn tay quyền năng và đầy tình thương xót của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tách người bệnh khỏi đám đông rồi chữa lành. Xin mở miệng chúng con để chúng con không nói lời vu khống, phạm thượng, nhưng để ca ngợi Thiên Chúa và xây dựng tình bác ái huynh đệ. Amen.

Lm. Dominico Nguyen