1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 1V 19,4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.

Bài Đọc II: Ep 4,30-5,2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.

 

 

Bài Phúc Âm: Ga 6,41-51

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Đó là Lời Chúa 

2. Suy Niệm

Lời Chúa hôm nay xoay quanh vấn đề bánh hằng sống. Trong bài Cựu ước thiên thần đưa bánh và nước đến cho tiên tri Êlia ăn uống. Ăn uống rồi ông ngủ tiếp, thiên thần lại phải đánh thức dậy, dục ông ăn uống nữa, hầu có sức vượt hết đoạn đường gian khổ để đến núi Hôreb. Êlia đã mang một thái độ dửng dưng, bất cần trước của ăn Thiên Chúa ban cho, vì ông chán nản và muốn chết. Nhưng ăn uống xong, ông lấy lại khí thế, sức mạnh và niềm vui để tiếp tục cuộc hành trình. Trong bài Tin Mừng Đức Kitô ban bánh trường sinh cho dân chúng, và nhiều người cũng có thái độ thản nhiên hoặc nghi ngờ, khiến Chúa phải nói mạnh: Ta là bánh ban sự sống, cha ông các ngươi ăn Manna rồi chết, nhưng ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Bánh là lương thực không thể thiếu đối với sự sống tự nhiên của con người. Nhưng còn một sự sống khác, sự sống siêu nhiên, nên con người cần một thứ bánh có thể ban sự sống siêu nhiên ấy cho con người. Bánh đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Do đó, phải luôn ý thức rằng Thánh Thể là của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta và là dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa chúng ta với anh em. Đưa tay đón nhận Thánh Thể Chúa cũng chính là mở rộng bày tay đón nhận tất cả mọi anh em là chi thể của Ngài. Mở rộng lòng đón rước Chúa là mở rộng trái tim đón nhận mọi anh em. Chúng ta đã thực sự sống tình bác ái yêu thương và hiệp nhất mà bí tích Thánh Thể đòi hỏi hay chưa?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện,trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người. Amen.

Lm. Dominico Nguyen

Comments powered by CComment