1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 2V 4,42-44

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”.

Bài Đọc II: Ep 4,1-6

“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”.

 

 

 

Bài Phúc Âm: Ga 6,1-15

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. 

Đó là Lời Chúa 

 

2. Suy Niệm

Thiên Chúa quan tâm đến toàn bộ đời sống của con người. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Tin Mừng của Đức Giêsu và sứ vụ của Người, cũng như của những người lo việc Thiên Chúa không chỉ liên quan đến chiều kích tâm linh, mà còn chạm vào mọi khía cạnh trong cuộc sống con người.

Chúng ta có thể thấy rõ trong bài Tin Mừng hôm nay.Chúa Giêsu thương dân chúng, vì đã theo Người vào trong hoang địa. Người chủ động lo cho họ ăn, bằng việc dùng năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một bé trai, để làm phép lạ nhân ra nhiều và phân phát cho dân được ăn no nê. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ Người là Môisê mới của Tân Ước. Người ban Manna mới là bánh và cá được nhân ra nhiều, như hình bóng của Bánh Hằng Sống là thân mình Người trong Bí tích Thánh Thể Người sẽ thiết lập. Ngày nay vẫn còn có biết bao nhiêu người không cơm ăn, áo mặc, thuốc men và không có cả tình thương nữa….họ cũng cần được quan tâm giúp đỡ. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp đỡ những người đang đói khát của ăn vật chất và lương thực thiêng liêng là Lời Chúa và Thánh Thể?

Lạy Chúa, mỗi ngày sống của chúng con là hồng ân Chúa ban. Xin giúp chúng con biết thu góp từng mảnh thời gian để sống khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại và yêu thương chân thành, hầu tình yêu Chúa được triển nở nơi chúng con.Amen.

Lm. Dominico Nguyen

Comments powered by CComment