1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gr 23,1-6

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.

Bài Đọc II: Ep 2,13-18

“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. 

Bài Phúc Âm: Mc 6,30-34

“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac cô

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Đó là Lời Chúa

2. Suy Niệm

Như chúng ta đã biết dân Do Thái, một phần sống bằng nghề chăn nuôi, nên hình ảnh mục tử, người chăn dắt đoàn chiên, là một hình ảnh thật quen thuộc và gần gũi. Hình ảnh người chăn chiên thường xuất hiện trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tiên tri Giêrêmia và TV.23 đã minh chứng rằng Thiên Chúa luôn lo lắng cho dân riêng Ngài, như một mục tử nhân lành lưu tâm, săn sóc cho từng con chiên một. Thiên Chúa đã trao phó việc chăm sóc dân riêng cho một số người. Những người này được gọi là mục tử của dân, vì được chia sẻ trọng trách chăn dắt và chăm lo cho dân. Nhưng họ đã không chu toàn trách nhiệm của mình, khiến Thiên Chúa nổi giận và quyết định loại bỏ họ và thay thế bằng các mục tử đích thực. Đứng đầu và trên tất cả các mục tử là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Người tự nhận là Đấng chăn chiên hiền lành chăm sóc, hướng dẫn đoàn chiên, ban lương thực cho chiên và nhất là ban Lời của Người làm lương thực nuôi dưỡng đoàn chiên.

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục Thượng Phẩm. Chúa là chủ chiên tốt lành đã dám hy sinh mạng sống vì đàn chiên, xin cho chúng con trở nên những mục tử biết hy sinh cuộc sống riêng để phục vụ tha nhân trong Chúa.Amen.

Lm Dominico Nguyen

Comments powered by CComment