1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cv 1,1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Bài Đọc II: Ep 1,17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Bài Phúc Âm: Mc 16,15-20

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 Đó là Lời Chúa

 2. Suy Niệm

Loan báo Tin Mừng là mệnh lệnh cuối cùng mà Đức Giêsu Kitô truyền cho các Tông Đồ trước khi thăng thiên. Vì thế, sứ vụ này rất quan trọng. Đức Giêsu Kitô truyền dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16,15). Lệnh truyền này khiến các môn đệ phải “đi ra” loan báo Tin Mừng (truyền giáo), hầu đem lại ơn cứu độ cho người đón nhận, chỉ cần họ chịu Phép Rửa và tin vào Đức Giêsu Kitô.

Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta hướng lòng về trời, nơi mà Đức Giêsu đã lên để chuẩn bị và sẽ lại đến để đón chúng ta. Tuy nhiên, các Kitô hữu không thể cứ đứng đó “nhìn trời” mà chờ, nhưng muốn về trời thì trước hết phải “ra đi” sống đời chứng nhân trước đã, nghĩa là “ra đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15), nhất là đến với những người bị dạt ra ở “vùng ngoại ô” của cuộc sống. Phải chăng điều Chúa muốn là một Hội Thánh “nhập thế” hay “vào đời”? Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thao thức trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng: “Tôi muốn có một Hội Thánh bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Hội Thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ quan tâm đến việc nằm ở trung tâm và cuối cùng bị vướng vào một mạng lưới của những cố chấp và thủ tục” (số 49).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời và đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn vững bước trên con đường mà Chúa đã đi, để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang cùng với Chúa trong Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lm Dominico Nguyen

Comments powered by CComment