1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cv 4,8-12

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

Bài Đọc II: 1Ga 3,1-2

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”.

Bài Phúc Âm: Ga 10,11-18

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Goan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

 Đó là Lời Chúa

 2. Suy Niệm

Chúa Nhật IV Phục Sinh nhắc nhở các linh mục, tu sĩ về ơn gọi cao cả Thiên Chúa đã mời gọi. Nên Hội Thánh đã cho đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 10. Chương này cho thấy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, luôn yêu thương chiên của Người, dù chiên ngỗ nghịch, phản bội, hay yếu đuối. Lúc nào Người cũng tìm kiếm chiên lạc, hi sinh cứu chiên và qui tụ những chiên quanh một vị mục tử duy nhất, để tất cả được sống trong hiệp nhất, hòa thuận, yêu thương và bình an. Hội Thánh cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tất cả mọi người đều được mời gọi làm trong vườn nho của Chúa là Giáo Hội. Vì thế, chúng ta không thể làm ngơ trước hiện tình thiếu hụt thợ làm vườn. 

Tin mừng của thánh Gioan hôm nay ghi lại việc Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết Ngài là mục tử nhân lành và mục tử đích thật. Đồng thời qua đó Ngài đưa ra những tiêu chuẩn để phân biệt người mục tử thật và mục tử giả, người mục tử nhân lành và kẻ làm thuê:

Người mục tử nhân lành, mục tử thật thì sống chết với đàn chiên, đến nỗi dám hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Còn kẻ chăn thuê, mục tử giả, thì không đồng cam cộng khổ với đàn chiên, không dám hy sinh tính mạng vì đàn chiên: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê, vì chiên không phải là của mình, nên khi chó sói đến đe doạ đàn chiên, thì bỏ mặc đàn chiên trong nguy hiểm để chạy thoát thân. Sói sẽ vồ lấy chiên và làm cho đàn chiên tan tác”.

Người mục tử nhân lành thì luôn tìm cách dẫn chiên đến đồng cỏ tươi non, suối nước trong lành…, còn kẻ chăn thuê thì bỏ mặc chiên muốn đi đâu thì đi.

Người mục tử thật thì hiểu biết chiên và chiên biết mục tử. Còn người mục tử giả thì chẳng biết chiên và chiên cũng chẳng biết người mục tử giả.

Người mục tử thật thì luôn lên đường tìm kiếm chiên để đưa chiên về đàn, còn người mục tử giả, thì chẳng màng chi đến việc tìm kiếm chiên: “Tôi còn có những chiên khác không thuôc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một người mục tử”.

 

Lạy Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân lành tối cao, xin đừng bỏ mặc đàn chiên nhân loại chúng con trong tay những kẻ mục tử giả, những kẻ chăn thuê, nhưng xin gửi đến cho chúng con những mục tử đích thực hết lòng vì đàn chiên. Amen.

Lm. Dominico Nguyen

Comments powered by CComment