Thánh Vịnh Tuần III

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 35,4-7a

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”

Bài Đọc II: Gc 2,1-5

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”

Bài Phúc Âm: Mc 7,31-37

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 

  1. Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, chỉ có Thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc tại miền Thập Tỉnh, là nơi hầu hết cư dân là người ngoại. Người đã chữa bệnh câm điếc này bằng những cử chỉ cụ thể như: đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào lưỡi và nói “Ephata! Hãy mở ra”, và anh được chữa lành.

Căn bệnh điếc làm cho người ta không thể nghe. Ngọng làm cho người ta nói không chính xác. Điếc và ngọng làm cho con người khiếm khuyết và hạn chế khả năng giao tiếp.

Nhưng đáng sợ hơn là bệnh điếc và ngọng về mặt tâm linh. Người ta cố tình điếc trước Lời Thiên Chúa. Người ta ngọng khi nói về Thiên Chúa. Vì vậy, họ không nghe, không đón nhận được sứ điệp của Chúa và họ nói không đúng về Ngài.

Vậy chúng ta có bị ngọng và điếc về mặt tâm linh không? 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tách người bệnh khỏi đám đông rồi chữa lành. Xin cho chúng con thích sống âm thầm ẩn dật với Chúa, để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa và tâm sự với Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

 

Comments powered by CComment