Thánh Vịnh Tuần IV

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cn 9,1-6

“Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rược ta đã pha cho các ngươi”

Bài Đọc II: Ep 5,15-20

“Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa”

Bài Phúc Âm: Ga 6,51-58

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”

51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

  1. Suy Niệm

Trong thời Cựu Ước, Kinh Thánh luôn dùng hình ảnh bữa tiệc, nhất là tiệc cưới để nói về sự gặp gỡ Thiên Chúa và con người. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nhiều lần dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời. Chúa Giêsu không những muốn người ta được no say mà còn được tham dự vào đời sống tâm tình của nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã xác nhận Người chính là lương thực nuôi  dưỡng và bồi bổ tâm linh cho con người. Người Kitô hữu chúng ta tiếp nhận lương thực này qua việc rước Mình Máu Thánh Chúa. Vậy, chúng ta hãy hân hoan đón tiếp Người để được hạnh phúc trường sinh.

 

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã mời gọi chúng con đến bàn tiệc tình yêu để được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho mỗi lần chúng con rước Mình Máu Thánh Chúa, là mỗi lần chúng con đi sâu hơn vào sự hiệp thông với Chúa trong mầu nhiệm vượt qua và đến với anh chị em với cả tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment